skip to Main Content

Wijzigingen lidmaatschap

Alle leden ontvangen eind oktober een brief van ons over een aantal wijzigingen van het lidmaatschap. Dit omdat we gaan werken met een nieuw programma, waardoor we het voor de leden en de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk willen maken. Om dit te kunnen realiseren vragen we van de leden die nog geen automatische machtiging hebben afgegeven, dit alsnog te doen (dit kan middels het meegestuurde formulier of via de site). Ook trachten wij zoveel mogelijk emailadressen te achterhalen, zodat de vrijwilligers minder post hoeven te bezorgen. Deze brief is een eerste uitleg van de wijzigingen die per 1 januari 2020 in zullen gaan. In december ontvangen alle leden een Hopperjournaal, met een nieuwe lidmaatschapskaart en een uitgebreide uitleg.

Als u al een automatische machtiging heeft afgegeven, heeft u deze brief ontvangen.

Als u nog geen automatische machtiging heeft afgegeven, heeft u dit schrijven van ons ontvangen. De machtiging kunt u ook direct via onze site regelen.

Back To Top
Zoeken