Ga naar hoofdinhoud
072 737 02 17 (tussen 09.00 – 12.00 uur en 14.00 – 17.00 uur)

LIDMAATSCHAPS- EN REISREGELS HUGOHOPPER lijndienst

Deze lidmaatschaps- en reisregels zijn van toepassing op het lidmaatschap van de Vervoersvereniging Dijk en Waard bij gebruikmaking van de diensten van de HugoHopper.

LIDMAATSCHAPSREGELS

Artikel 1: lidmaatschapstarieven

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de HugoHopper, dient u lid te zijn van de Vervoersvereniging Dijk en Waard. Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per persoon per jaar. Kinderen  t/m 12 jaar reizen gratis als zij met een betalende volwassene meereizen. Het tarief is vastgesteld voor een lidmaatschapsjaar. Indien dit tarief wijzigt zal de vereniging dit tijdig kenbaar maken.

Als in onze administratie staat aangegeven, dat u een begeleider mee mag nemen, dan mag uw begeleider gratis met u meereizen.

Artikel 2: betalingsmogelijkheid

U betaalt uw lidmaatschap via een doorlopende automatische incasso. Hiervoor geeft u een door u getekende machtiging af. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks geïncasseerd. Als nieuw lid ontvangt u van ons een lidmaatschapspas, waarmee u met de lijndienst kunt reizen.

U kunt uw lidmaatschap ook betalen via de Dijk en Waard pas, vraag op ons kantoor om meer informatie.

Artikel 3: verlies of diefstal van uw lidmaatschapspas

Indien u uw lidmaatschapspas heeft verloren of het is gestolen, geef dit dan door aan een medewerker op kantoor. Dit kan op werkdagen tussen 9:00 – 12:00 uur en tussen 14:00 – 17:00 uur via 072-737 02 17. U krijgt dan een nieuwe pas tegen een vergoeding van de administratiekosten à € 3,00.

Artikel 4: uw lidmaatschap opzeggen

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk te doen, uiterlijk 1 maand voor uw lidmaatschapsjaar verloopt. U krijgt het lidmaatschapsgeld van het resterende lidmaatschapsjaar niet retour.

Artikel 5: bagage

U mag bagage meenemen, mits deze goed opgeborgen wordt, de andere passagiers niet hindert en het looppad of de uitgangen niet blokkeert. De bagage moet qua gewicht (max.10 kg) en afmetingen zodanig zijn dat u deze zelf in en uit de bus kan tillen.

Huisdieren mogen mee als zij op schoot gehouden kunnen worden en geen overlast veroorzaken. Hulphonden zijn altijd toegestaan.

Artikel 6: in de bus

 • Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de bus.
 • Er mogen geen foto’s en/of video’s gemaakt worden.
 • Het dragen van de veiligheidsgordel is voor uw eigen veiligheid en wettelijk verplicht.
 • Kinderen kleiner dan 1,35 m kunnen op de volgende manieren vervoerd worden:
  o in een goedgekeurd autozitje . Er is één zitje in de bus aanwezig.
  o in de Maxi Cosy.
  o op schoot bij een volwassene met de veiligheidsgordel om.
  Kinderen mogen niet in de wandelwagen, kinderwagen en/of buggy worden vervoerd.

Artikel 7: gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp heeft verloren tijdens het reizen met de HugoHopper meld dit zo snel mogelijk aan het kantoor. Zo kunnen we snel handelen en bij de chauffeur nagaan of er iets in de bus achter is gebleven.

Als u een verloren voorwerp heeft gevonden, dient u dit af te geven aan de chauffeur. De chauffeur geeft het voorwerp af op het kantoor. Het kantoorteam zal proberen de gevonden voorwerpen te retourneren aan de eigenaar.

Artikel 8: de chauffeur mag u weigeren in de bus indien u:

 • Geen geldige lidmaatschapspas kan tonen.
 • Overlast veroorzaakt.
 • Weigert uw veiligheidsgordel te dragen.
 • Schade toebrengt aan de bus of spullen van de chauffeur en/of passagiers.
 • Spullen steelt van de chauffeur en/of de andere passagiers.
 • De chauffeur hindert bij het rijden.
 • Rookt, eet of drinkt in de bus.
 • Foto’s en/of video’s maakt.

Artikel 9: overige zaken

Over zaken met betrekking tot het lidmaatschap en de vereniging, die niet zijn genoemd in dit reglement beslist het bestuur van de vereniging.
Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u ons bellen op 072-737 02 17 of kunt u terecht op het kantoor van de HugoHopper, Middenwaard 127, 1703 SC Heerhugowaard.

Het reizen met de HugoHopper is voor eigen risico van de passagier. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade.

REISREGELS – LIJNDIENST

Dienstregeling lijndienst

Onze lijndienstbussen vertrekken van maandag tot en met vrijdag elk uur voor de eerste keer om 09:00 uur en voor de laatste keer om 17:00 uur vanaf de halte Middenwaard. De bussen rijden naar de diverse eindpunten via een vaste route. Via nagenoeg dezelfde route rijden ze weer terug. Vanaf 17:00 uur wordt alleen tot de eindpunten gereden.

Op zaterdag starten de bussen vanaf de diverse eindpunten naar halte Middenwaard en vertrekken ze daar vervolgens elk uur en voor de eerste keer om 10:00 uur en voor de laatste keer om 16:00 uur. De ritten eindigen op zaterdag om 17:00 uur bij de halte Middenwaard.

De vereniging maakt aan de leden haar dienstregelingen en routes tijdig kenbaar. De routes, dienstregeling en tarieven staan in de brochure die verkrijgbaar is op het kantoor HugoHopper en op onze website www.hugohopper.nl.

Afwijken van de routes is alleen bij calamiteiten toegestaan. De Vervoersvereniging Dijk en Waard is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door een afwijking van de dienstregeling en de routes.

Langs de routes zijn stopplaatsen voor de HugoHopper, herkenbaar aan bordjes met de tekst “HUGOHOPPER”. Daar kunt u in- en uitstappen. Indien u ergens langs de route wilt instappen dan is dat, als het veilig kan, mogelijk. U dient duidelijk aan de chauffeur kenbaar te maken als u mee wilt rijden door met uw handen te zwaaien. Ook uitstappen tussen de haltes in is op verzoek mogelijk.

Als u instapt in de HugoHopper, dient u altijd uw geldige lidmaatschapspas aan te chauffeur te overhandigen. Zonder geldige lidmaatschapspas kan de chauffeur u niet meenemen.

De chauffeur zal uw pas scannen, zo wordt uw rit geregistreerd. De kosten bedragen € 0,75 per rit en worden maandelijks achteraf in rekening gebracht. U heeft een machtiging afgegeven waardoor het bedrag automatisch wordt afgeschreven. Als u nog geen machtiging heeft afgegeven, verzoeken wij u het bedrag z.s.m. aan ons over te maken en verzoeken wij u vriendelijk ons alsnog te machtigen. U kunt dit doen via onze website: www.hugohopper.nl.

Voor incidenteel, met u meereizende familieleden of vrienden die geen lid zijn, is een meereiskaart te koop. Een meereiskaart is geldig op de door een datumstempel aangegeven dag, op alle buslijnen. Deze kaart dient contant afgerekend te worden bij de chauffeur. De kosten bedragen € 2,- per meereiskaart.

Als u overstapt op een andere route, scant de chauffeur opnieuw uw pas, maar overstappen is gratis.

Back To Top
Zoeken