Ga naar hoofdinhoud
072 737 02 17 (tussen 09.00 – 12.00 uur en 14.00 – 17.00 uur)

LIDMAATSCHAPS- EN REISREGELS HUGOHOPPER

Deze lidmaatschaps- en reisregels zijn van toepassing op het lidmaatschap van de Vervoersvereniging Dijk en Waard bij gebruikmaking van de diensten van de HugoHopper.

LIDMAATSCHAPSREGELS

Artikel 1: lidmaatschapstarieven

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de HugoHopper, dient u lid te zijn van de Vervoersvereniging Dijk en Waard.

Het lidmaatschap bedraagt € 15,- per persoon per jaar. Kinderen tot 13 jaar mogen gratis meereizen als ze met een betalende volwassene meereizen. Het tarief is vastgesteld voor een lidmaatschapsjaar. Indien dit tarief wijzigt zal de vereniging dit tijdig kenbaar maken.

Als in onze administratie staat aangegeven, dat u een begeleider mee mag nemen, dan mag uw begeleider gratis met u meereizen.

Artikel 2: betalingsmogelijkheid

U kunt uw lidmaatschap betalen via een doorlopende automatische incasso. Hiervoor geeft u een door u getekende machtiging af. Uw lidmaatschap wordt jaarlijks geïncasseerd. Als nieuw lid ontvangt u van ons een lidmaatschapspas, waarmee u kunt reizen.

Als u al lid bent van onze vereniging, maar nog geen machtiging heeft afgegeven, dan verzoeken wij u dit alsnog te doen via onze website www.hugohopper.nl.

U kunt uw lidmaatschap ook betalen via de Huygenpas, vraag op ons kantoor om meer informatie.

Artikel 3: verlies of diefstal van uw lidmaatschapspas

Indien u uw lidmaatschapspas heeft verloren of het is gestolen, geef dit dan door aan een medewerker op kantoor. Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via 072-737 02 17. U krijgt dan een nieuwe pas tegen een vergoeding van de administratiekosten à € 2,50.

Artikel 4: uw lidmaatschap opzeggen

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk te doen, uiterlijk 1 maand voor uw lidmaatschapsjaar verloopt. U krijgt het lidmaatschapsgeld van het resterende lidmaatschapsjaar niet retour.

Artikel 5: bagage

U mag bagage meenemen, mits deze goed opgeborgen wordt, de andere passagiers niet hindert en het looppad of de uitgangen niet blokkeert. De bagage moet qua gewicht (max.10 kg) en afmetingen zodanig zijn dat u deze zelf in en uit de HugoHopper kan tillen.

Huisdieren mogen mee als zij op schoot gehouden kunnen worden en geen overlast veroorzaken. Hulphonden zijn altijd toegestaan.

Artikel 6: in de bus

 • Het is verboden te roken, te eten en te drinken in de bus.
 • Er mogen geen foto’s en/of video’s gemaakt worden.
 • Het dragen van de veiligheidsgordel is voor uw eigen veiligheid en wettelijk verplicht.
 • Kinderen kleiner dan 1,35 m kunnen op de volgende manieren vervoerd worden:
  o in een goedgekeurd autozitje . Er is één zitje in de bus aanwezig.
  o in de Maxi Cosy.
  o op schoot bij een volwassene met de veiligheidsgordel om.
  Kinderen mogen niet in de wandelwagen, kinderwagen en/of buggy worden vervoerd.

Artikel 7: gevonden voorwerpen

Als u een voorwerp heeft verloren tijdens het reizen met de HugoHopper, dan dient u dit zo snel mogelijk te melden aan het kantoor.

Als u een verloren voorwerp heeft gevonden, dient u dit af te geven aan de chauffeur. De chauffeur geeft het voorwerp af op het kantoor. Het kantoorteam zal proberen de gevonden voorwerpen te retourneren aan de eigenaar.

Artikel 8: de chauffeur mag u weigeren in de bus indien u:

 • Geen geldige lidmaatschapspas kan tonen.
 • Overlast veroorzaakt.
 • Weigert uw veiligheidsgordel te dragen.
 • Schade toebrengt aan de bus of spullen van de chauffeur en/of passagiers.
 • Spullen steelt van de chauffeur en/of de andere passagiers.
 • De chauffeur hindert bij het rijden.
 • Rookt, eet of drinkt in de bus.
 • Foto’s en/of video’s maakt.

Artikel 9: overige zaken

Over zaken met betrekking tot het lidmaatschap en/of de HugoHopper, die niet zijn genoemd in dit reglement beslist het bestuur van de vereniging.

Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u ons bellen op 072-737 02 17 of kunt u terecht op het kantoor van de HugoHopper, Middenwaard 127, 1703 SC Heerhugowaard.

Het reizen met de HugoHopper is voor eigen risico van de passagier. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade.

REISREGELS – GROEPSVERVOER

Aanvragen, wijzigen of annuleren van ritten

Voor het aanvragen (minimaal 1 week van te voren), wijzigen of annuleren van ritten (minimaal 1 dag van te voren) dient u telefonisch (072-737 02 17) of per e-mail (groepsvervoer@hugohopper.nl) contact op te nemen met het kantoor van HugoHopper. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

Gelieve altijd naam en telefoonnummer van de contactpersoon door te geven in verband met eventuele vragen.
Als u de rit te laat annuleert, zijn wij genoodzaakt de kosten van deze rit in rekening te brengen.

Wij verzoeken u 10 minuten voor tijd op de afgesproken plaats klaar te staan. In geval van een flat of appartementengebouw haalt de chauffeur u op bij de eerste deur: de ingang van het gebouw op de begane grond.

Houdt u er rekening mee, dat de chauffeur door oponthoud elders later kan komen. Indien u niet tijdig klaar staat, mag de chauffeur wegrijden.

Indien u afhankelijk bent van een rolstoel kunnen wij u ook vervoeren. Het vervoeren van een scootmobiel is helaas niet mogelijk.

Als u gebruik maakt van een rolstoel, dan dient deze gecertificeerd te zijn (te herkennen aan de haaksymbolen op het frame). Niet-gecertificeerde rolstoelen kunnen wij in het groepsvervoer niet vervoeren.

Onze chauffeurs zijn allemaal vrijwilligers, deze mensen zijn opgeleid als chauffeurs voor de HugoHopper en niet als begeleider van een specifieke doelgroep. Daarom is het verplicht dat de organisatie, waarvoor wij passagiers vervoeren, zorgt voor begeleiding,

De kosten van een enkele rit bedragen €0,20 per km met een starttarief van €1,40 en worden maandelijks achteraf gefactureerd. Als u een machtiging heeft afgegeven, wordt het bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Als u geen machtiging heeft afgegeven, verzoeken wij u het bedrag z.s.m. aan ons over te maken en verzoeken wij u ons alsnog te machtigen. Dit kunt u doen via onze website: www.hugohopper.nl.

Juiste gegevens

Voor een goede dienstverlening en correcte financiële afhandeling is het cruciaal dat wij over de juiste (contact)gegevens beschikken. In geval van wijzigingen in de persoonlijke omstandigheden die van invloed zijn op (de planning van) het vervoer, vragen wij u dit zo snel mogelijk door te geven, zodat wij deze intern kunnen communiceren. Het gaat daarbij om: naam en contactgegevens van de begeleider en financieel beheerder, adresgegevens en relevante informatie om iemand veilig te kunnen vervoeren.

Back To Top
Zoeken