skip to Main Content

Vacature notulist (deze vacature is inmiddels vervuld)

Vervoersvereniging Heerhugowaard – HugoHopper


Onze vereniging heeft een belangrijke functie bij het bevorderen van de mobiliteit van de inwoners van Heerhugowaard en Langedijk. In het bijzonder voor ouderen en mensen met een beperking zorgen wij voor meer bewegingsvrijheid en participatie.

De vervoersvereniging Heerhugowaard is opgericht in 2010. In 2019 verzorgden wij circa 30.000 ritten met onze lijndienst, het deur-tot-deur vervoer en het groepsvervoer. Inmiddels verzorgen wij ook de diensten van de buurtbus Langedijk – Heerhugowaard.

Om dat te realiseren werken onze ruim 150 vrijwilligers met veel enthousiasme in functies als chauffeur, wagenpark- en kantoormedewerker. Iets waar we trots op zijn! De vrijwilligers vormen het belangrijkste maatschappelijk kapitaal voor de vereniging. Zij zijn van wezenlijk belang voor de uitvoering van het werk, zijn een exponent van burgerparticipatie en zijn een belangrijke link naar de lokale samenleving.

In ons recent vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2021-2024 hebben wij een flink aantal nieuwe ambities vastgelegd om onze dienstverlening nog beter te maken.

De vereniging en de activiteiten worden gefinancierd uit contributies, ritopbrengsten, sponsoring, fondswerving en subsidies van de gemeente Heerhugowaard en de provincie Noord-Holland (buurtbus).

Voor ons bestuur zijn wij op zoek naar een

Notulist

Ons bestuur
Het bestuur van de vervoersvereniging is verantwoordelijk voor het functioneren van de organisatie. Waarbij de focus is gericht op strategie, visie, besluitvorming en verantwoording. Het bestuur bestaat uit (minimaal) 5 onbezoldigde bestuurders, met ieder een eigen portefeuille. Het bestuur acteert op afstand en komt 6 maal per jaar bij elkaar voor bestuursvergaderingen, daarnaast 2-3 maal per jaar voor strategische – en evaluatiesessies.

De notulist zorgt in samenspraak met de secretaris voor de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en strategische sessies en maakt de notulen van vergaderingen en bijeenkomsten.

Wij zoeken

Een enthousiaste vrijwilliger die geïnteresseerd is in de activiteiten van de Hugohopper.

Verder vragen wij van de notulist:

  • Algemeen denk- en werkniveau op minimaal MBO-niveau
  • Liefst ervaring met verslaglegging
  • Voldoende beschikbare tijd (ca. 5 uur per vergadering)

Wij bieden
Een uitdagende functie ter ondersteuning van het bestuur met de mogelijkheid mee te denken en te bouwen aan de doorontwikkeling van onze activiteiten.

Enthousiast?
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over deze vrijwilligersfunctie, neem dan contact op met onze secretaris Piet Kerkvliet 06-50696266. Algemene informatie en ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024 kunt u vinden op onze website www.hugohopper.nl.

Uw reactie (+ CV) kunt u tot uiterlijk 22 februari 2021 sturen naar tineke.ackerman@hugohopper.nl. Bij benoeming is een verklaring omtrent gedrag (VOG) een vereiste.

 

 

 

 

 

Back To Top
Zoeken